Život ve farnosti

V naší farnosti probíhají následující aktivity a akce, na něž jste srdečně zváni! Více informací o proběhlých i o plánovaných akcích naleznete v Aktualitách a ve Fotogalerii. Máte-li zájem se některých z nich účastnit, je možné se domluvit prostřednictvím návštěvní knihy.


• Farní výlety a poutě
Výlety a poutě se konají nepravidelně dle iniciativy farníků. Každoročně probíhá Velkopáteční pouť do Smržova na křížovou cestu ke kapličce ve Smržově.

• Náboženství
Výuka probíhá ve školním roce dle domluvy. 

• Živý růženec

Členové živého růžence černilovské farnosti (20 osob) se spojují v modlitbě do jedné růže, která je tvořena z 20 tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a světla). Zavazují se denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec.

• Farní dny
Od roku 2000 se vždy poslední neděli v srpnu konají Farní dny pro farníky i širokou veřejnost.

Adopce na dálku®  

Projekt Diecézní charity Hradec Králové je zaměřený na trvalou pomoc chudým dětem z Indie formou sponzorování jejich vzdělání a základní zdravotní péče. 

Černilovská farnost v letech 2005 - 2016 podporovala Rexe Lancera, od roku 2017 adoptuje Inase P. Monteiru (*27.12.2001).

Příspěvky na adopci je možné předat Vojtovi Šůstkovi či vložit v kostele do pokladničky u Lurdské jeskyně.

• Ušij nebo adoptuj panenku a zachráníš dítě

Na XI. Farním dni byla vyhlášena sbírka na adopci panenky, která dostala jméno Eva Farní (projekt panenky pro UNICEF). Byla vybrána celá částka - farní den tak získal svého maskota a zároveň bylo zachráněno dítě v rozvojové zemi.

Hlavní myšlenka projektu spočívá v tom, že každá panenka představuje skutečné dítě, které bude proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám a ten, kdo panenku zakoupí, tak symbolicky adoptuje dítě. Panenky jsou prodávány za 600 Kč, což je suma potřebná pro očkování právě jednoho dítěte.