Bohoslužby

Prosíme, respektujte veřejně známá doporučení a podmínky (roušky, 2m rozestupy, dezinfekce rukou ve vchodu kostela, zvýšená hygiena, izolace, pokud se cítíte nemocní aj.).  Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohleduplnost!

Mše sv. do 31.5.2020 (účast max. 100 osob, zde další podmínky):

  • STŘEDA  18:00 Černilov
  • PÁTEK    16:30 Smržov
  • SOBOTA  18:00 Černilov (s nedělní platností)
  • NEDĚLE   8:30 Číbuz (vyberte si prosím mezi sobotou a nedělí)
  • NEDĚLE  10:00 Černilov (vyberte si prosím mezi sobotou a nedělí)

(tabulka níže platí až od 1.6.2020)!

*****************************************************************************************************************

Pravidelný pořad bohoslužeb naleznete v tabulce níže, mše svaté o svátcích a slavnostech v aktuálním Farním zpravodajiMůžete také vyhledávat katolické bohoslužby v celé ČR

Svátost smíření je možné přijmout před každou mší svatou s ohledem na začátek bohoslužeb. 


  NE PO ST SO
Černilov☻ 8:30 -

18:00☼

17:00

18:00☼

17:00

8:00♣
Výrava -

18:00▲☼

17:00 ▲

- - -
Čibuz 10:00 - - - -
Libřice - - - -

18:00☼

17:00

Smržov ■ 15:00■ - - 16:30♥ -

  letní čas
 1. sobota v měsíci
▲  poslední pondělky v měsíci (v květnu a červnu každé pondělí, v lednu a únoru mše sv. nejsou)
♥  jen v květnu
v postní době křížové cesty v neděli ve 14:00, májové pobožnosti v květnu o nedělích v 18:00
■  poutní mše sv. poslední neděli v květnu v 15:00, další mše sv. 15.8. a 8.9. (obvykle v 17:00)

Dnes je neděle 31.05.2020,
svátek má Kamila,
v církevním kalendáři svátek Navštívení Panny Marie.