Tříkrálová sbírka v Černilově 2015

Rok: 
2015
Měsíc: 
leden

Děkujeme dárcům za štědrost a koledníkům a organizátorům za jejich vůli pomáhat - pro mnohé lidi v nouzi to znamená zásadní podporu a pomoc! Přehled o sbírce od roku 2001 zde.

Dnes je pondělí 06.07.2020,
svátek má Upálení Mistra Jana Husa - 1415,
v církevním kalendáři sv. Marie Gorettiová.